Grovpistol Nr1, 2024-05-02

Resultatet från grovpistol med en uppdaterad lista

Resultatlista:

Grovpistol Nr1b, 2024-05-02

Utbildningar/Pistol-SM 2024

Hej Kretsklubbar!

Här kommer inbjudan om utbildning för de som ska vara funktionärer för Pistol-SM 2024 (2 – 7 juli)

Utbildningen kommer att äga rum på Bödkaregårdens skjutbana lördagen den 4 maj.

Kl 09:00 – ca 12:00 Utbildning för vapenkontrollanter. Observera att denna utbildning är för de som redan är vapenkontrollanter och således ingen utbildning till att bli vapenkontrollant.

Kl 13:00 – ca 15:30 Utbildning för Stationschefer Fält

Kl 16:00 – ca 18:00 Utbildning för markörer till Precision / Militär snabbmatch

Skicka anmälan om deltagande till utbildning@malmokretsen.se.

Med vänlig hälsning,

Niklas Widmark
Utbildningsansvarig Malmöhus Pistolskyttekrets
0702-888537