Rikstävlingen!

Inbjudan till Rikstävling hemortens banor i Precisionsskjutning. Tävlingstid  29/4-6/6 .
(skjuttider kommer senare) Anmälan senast 12/4 till   l_malmgren@hotmail.com

Avgift 90kr/start till tävlingskontot PG 587724-6. Info om tävlingen finns på förbundets hemsida. https://www.pistolskytteforbundet.se/info/dokumentarkiv/foreningsutskick.

Arbetsdag!

Hej alla!

Ny arbetsdag den 25 mars!

Vi vill börja med att tacka alla som kom till vår senaste arbetsdag. Vi fick mycket gjort och det var kul att så många kom! Nu till nästa: Vi måste göra dom sista förberedelserna inför KF3 som går av stapeln nästa Söndag den 26 Mars.

Vänligen meddela mig om ni kan komma. (senast på Torsdag 23 Mars), så vi hinner förbereda fika och mat.

Det är viktigt att ni anmäler er så vi kan beräkna inköp etc.

Hoppas på lika stor uppslutning nästa Lördag!!

Hälsningar

Karin

Arbetsdag, 2023-03-19

Hej alla

Som ni säkert redan sett i vår kalender så har vi en arbetsdag inbokad den 19/3 med start kl 10. Vi behöver många som kan ställa upp då det är mycket som måste förberedas inför kommande tävling. Vänligen meddela mig om ni kommer så vi kan planera fika etc.  sekreterare@landskronapk.se

  1. Vi behöver fortfarande fler funktionärer till själva tävlingsdagen.

Återkom gällande det också. Det är viktigt att vi kan täcka alla poster, annars fungerar inte tävlingen.

Hälsningar

Karin

Kallelse till Årsmöte 2023

Landskrona Pistolklubb kallar härmed till ordinarie årsmöte.

Tid: Torsdagen 23/3 2023 kl. 18.30. Plats: Puls Arena, Landskrona

Nu är det dags för årsmöte, alla medlemmar har möjlighet att delta men behöver föranmäla deltagarintresse till sekreterare@landskronapk.se.

Landskrona PK bjuder på lättare fika (kaffe och kaka).

Motioner till Årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 Mars 2023.

Motion lämnas i brevlådan Klubbhuset, eller mejlas till sekreterare@landskronapk.se
(om det underlättar).

Årsberättelse kommer att skickas ut via email i PDF format. För dom som så önskar kommer det finnas ett antal pappersexemplar tillgängliga i klubbstugan en vecka innan årsmötet.

Om du vill ingå i LPK:s e-post adressbok skicka då din e-post adress till info@landskronapk.se 
LPK skickar ut information om tävlingar, viktiga meddelande m.m.

Ta för vana att alltid söka information om klubben via vår hemsida.

Vi ser fram emot ett lyckat möte tillsammans.

Styrelsen.

Dagordning Årsmöte 2023

Inbjudan till M-Kretsfält 3/L-Kretsfält 5, Landskrona

På uppdrag av Malmöhus Pistolskyttekrets inbjuder härmed Landskrona Pistolklubb till Kretsfältskjutning nr 3 söndagen den 26 Mars 2023.

Vägvisning: -Kommande från väg 1147 mellan Landskrona och Häljarp intill motorvägsviadukten.
-Kommande norrifrån på E6/E20 tag av vid avfart 25, tag höger, tag vänster i rondellen och tag vänster i andra korsningen.
-Kommande söderifrån på E6/E20 tag av vid avfart 25, tag vänster, tag vänster i rondellen och tag vänster i andra korsningen.
GPS koordinater: N 55° 51´ 849”, E 12° 52´ 657”

Samlingsplats: Klubbens skjutbana på Mariebergs skyttecentrum.

Deltagare: Skyttar, oavsett klass, tillhörande i Kretsen, samt närliggande Kretsar, anslutna föreningar till SPSF.

Omfattning: Fältskjutningen omfattar 8 skjutstationer om vardera 6 skott. Patrullstorlek 7.

Klassindelning: Klass 3, 2, 1 öppen, Dam, Vet Y, Vet Ä samt Junior inom vapengrupp C. Klass 3, 2, 1 inom vapengrupp A, B och R. Klass för Vy och Vä ska anges i anmälan.

Obs! Max 2 starter per deltagare.

Lagtävling: Kretsens fältskytteserier inom vapengrupp C och ABR ingår.

Resultatlistan: Kommer att publiceras på webshooter.

Anmälan: Senast fredag 17/3 till webshooter.

Startavgift: 100 kr/start (Samordnas av respektive förening) PG 58 77 24 – 6.

Vid efteranmälan, som godtas i mån av plats 120kr/start Inbetald startavgift återbetalas ej vid avhopp efter sista anmälningsdatum.

Vapen: Av Svenska Pistolskytteförbundet godkända.

Vapenkontroll: Senast 15 minuter före tilldelad skjuttid.

Pistolskyttekort: Pistolskyttekort nr anges i anmälan.

Servering: Kommer att anordnas.

Tävlingsjury: Utses tävlingsdagen.

Tävlingsledare: Mats Hannander 0767-979419, mats@karlsbergsgarden.com

Banläggare: Fredrik Loord. 0702-763387, fredrikloord@gmail.com

Övrigt Det kan förekomma mål och figurer som inte överensstämmer med SHB.
Vapen SKALL förvaras i väska eller hölster inom tävlingsområdet!

Landskrona Pistolklubb hälsar alla Pistolskyttar hjärtligt välkomna.