Fält Nr2, 2022-03-12

Här finns resultatet från fältskjutning Nr2.