Fältskjutning Nr1, 2023-02-25

Trots bitande kyla kom det 16 skyttar för att deltaga i årets första fältskjutning. Banan var rätt så utmanande. Segrare i VÄ, Leif. Klass 3, Fredrik och klass 2, Emilio.