Föreningen

Landskrona PK vid Mariebergs skjutbana.

Allmän info!

Landskrona Pistolklubb bildades den 12 augusti 1944 och har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt Svenska Pistolskytteförbundets stadgar.

POSTADRESS:
Landskrona PK
Box 102,  26122 Landskrona

BESÖKSADRESS:
Mariebergs Skjutbana
26151 Landskrona

KONTAKT:
Tel: [saknas] 
E-post: info@landskronapk.se


Skjutbaneinstruktion för Landskrona Pistolklubbs bana vid Marieberg, Landskrona.

1. Banan ägs av Landskrona Pistolklubb (LPK). LPK är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. Banan har tillstånd. (se anslag i skjuthallen)
2. Berättigade att använda banan: Alla medlemmar i LPK får använda banan liksom deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träning. Medlemmar får ta med gäster. Styrelsen beviljar övriga tillstånd.
3. Tillåtna skjuttider: Inga tidsbegränsningar finns.
4. Tillåtna vapen: 25-meters bana: Pistol, revolver och svartkrutsvapen. 50-meters bana: Pistol, revolver, svartkrutsvapen och gevär.
5. Förbjudet: Spårljusammunition får ej användas!
6. Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske från anlagda 25- resp 50 metersplatserna men även från platser mellan dessa och kulfånget.
7. Tillåtna skjutriktningar: Vid precisionsskjutning: Endast mot tavla som motsvarar skyttens plats. Vid fältskjutning: Enligt SäkIB civilt skytte (finns anslagen i klubb stugan). Se även målplaceringar nedan.
8. Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter tillsammans skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledares ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar. (Se SäkB).
9. Sjukvårdsutrustning: Sjukvårdsväska finns i klubbstugan i bokhyllan. Första förband finns även i materielboden, sekretariatet och gamla kassunförrådet.
10. Kontakt med läkare och ambulans: Larmnumret 112 används. Telefon finns i klubbstugan. Ange kartruta 9616 (norra banan). GPS: N 55° 51’ 849″, E 12° 52’ 657″.
11. Tillåtna mål och målplaceringar: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ eller direkt i kulfånget eller på marken omedelbart framför målställen. Avståndet mellan målets centrum och kulfångskrönet skall vara minst 2.8 m (skall följa kommun förbundets måttbok). Ytterfigurerna skall sättas med minst 3 m avstånd från kulfångets ytte rkanter. Skjutning får endast ske mot av styrelsens godkänd målmateriel. Lyft över målställningens övre kant är ej tillåtet.Vid stålmål skall godkänd bur enligt SäkB används.
12. Kontrollplan Skjutledare kontrollerar före varje skjutning att avspärrningar är uppsatta och att röd flagga är hissad. Skjutledaren bevakar att hörselskydd används på rätt sätt (vid stålmål skall alla inom 25 m ha skyddsglasögon). Banchefen kontrollerar varje månad att skyltar och kulfång följer bestämmelserna och att sjukvårdsmateriel finns på plats. Avvikelser noteras på lista för åtgärd.

Landskrona den 30 september 2014

Björn Svensson, Ordförande.
Lars Hansson, Säkerhetsansvarig.