Styrelsen

Kontakter till klubbens styrelse och andra funktionärer.

840675715603447053

Ordförande:

Tor-Björn Andersson 
e-post: ordforande@landskronapk.se

Kassör:

Adam Olsson
e-post: kassor@landskronapk.se

Vice Ordförande:

Adrian Bastholm
e-post:

Säkerhetsansvarig:

Eskild Nejsum
e-post:

Sekreterare:

Nader El-Hajj
e-post: sekreterare@landskronapk.se

Tävlingssekreterare:

Allan Laurin 
e-post: tavlingsansvarig@landskronapk.se
Plusgiro: 58 77 24-6

Materialförvaltare:

Lars Malmgren
e-post:

Banchef:

Leonardo Tobar
e-post: banchef@landskronapk.se

Utbildningsansvarig:

Rasmus Svensson
e-post: utbildning@landskronapk.se

Handläggare Förbundets Krispolicy:

Björn Persson
e-post: bih@telia.com

Mediaansvarig:

Björn Persson
e-post: bih@telia.com

Redaktör för hemsidan:

Leif Lundh
e-post: lelu1951@live.se