Styrelsen

Kontakter till klubbens styrelse och andra funktionärer.

840675715603447053

Ordförande:

Lars Malmgren 
e-post: ordforande@landskronapk.se

Sekreterare:

Nader El-Hajj
e-post: sekreterare@landskronapk.se

Kassör:

Vakant
e-post: kassor@landskronapk.se

Tävlingssekreterare:

Uffe Tholander 
e-post: tavlingsansvarig@landskronapk.se
Plusgiro: 58 77 24-6

Säkerhetsansvarig:

Rasmus Svensson
e-post: utbildning@landskronapk.se

Handläggare Förbundets Krispolicy:

Björn Persson
e-post: bih@telia.com

Mediaansvarig:

Björn Persson
e-post: bih@telia.com

Redaktör för hemsidan:

Leif Lundh
e-post: lelu1951@live.se