StyrelseInfo

OBS!

Det är tyvärr ganska vanligt att medlemmar som anmäler sig till tävlingar (både interna och externa) inte betalar sina tävlingsavgifter.

Detta genererar mycket arbeta för vissa i styrelsen som måste bevaka och påminna om utestående fakturor. I och med detta kommer vi att ta ut en påminnelseavgift för alla fakturor som inte betalas i tid. Alla avgifter ska vara betalda före tävlingsdagen. Oftast står det ett sista datum för inbetalning i inbjudan.

Om inte detta förbättras kan styrelsen tvingas att införa andra åtgärder för dom som inte betalar sina avgifter.

Hälsningar Karin via styrelsen

Hej alla medlemmar!

Vi har ju bla hörselkåpor till utlåning för dom som inte har skaffat egna ännu. Tyvärr är det så att väldigt många har inte lämnats tillbaka efter skjutningarna. Det som lånas ut av föreningen måste lämnas tillbaks. Om inte så sker kan det ses som stöld vilket i förlängningen kan leda till uteslutning ur klubben.

Hälsningar
Ordförande//Landskrona PK

Arbetsinsats!

Det finns många olika uppgifter som ska utföras, så det borde inte vara något problem att hitta någon insats som passar just dig. Man kan bidra med det som är anpassat till ens kompetens och fysiska förmåga. Om du är osäker på hur just ”du” kan bidra till klubbens vidare exitens, sök upp någon från styrelsen och fråga. Styrelsen är även öppen till förslag som du själv har tänkt på hur du kan bära en del av den gemensamma lasten.

Kraven till aktivt deltagande i klubbens verksamhet kommer även upp när vi som medlemmar ska ansöka om en ny eller förnyelse av vapenlicens. Ett av kraven är att du som skytt ska vara aktiv i klubbens verksamhet och för att styrelsen ska kunna skriva på detta i ”föreningsintyget” finns det krav om vad som gäller för att man uppfyller detta.

// Styrelsen

Förtydligande av Styrelsebeslut och information från 2019-08-18

Beslut från styrelsen:
• Ny medlem får inte delta i klubbtävling förrän de gått grundutbildning och fått pistolskyttekort.
• Ny medlem har inte rätt till egen tagg, förrän man har egen vapenlicens.
Båda ovanstående punkter gäller fr.o.m. 2019-08-13.