StyrelseInfo

Förtydligande av Styrelsebeslut och information från 2019-08-18

Beslut från styrelsen:
• Ny medlem får inte delta i klubbtävling förrän de gått grundutbildning och fått pistolskyttekort.
• Ny medlem har inte rätt till egen tagg, förrän man har egen vapenlicens.
Båda ovanstående punkter gäller fr.o.m. 2019-08-13.

För att få ett föreningsintyg av medlem för sitt första tävlingsvapen kaliber 22 lr gäller fr.o.m. 2019-09-01.
• Medlemskap i minst 6 månader.
• Genomgått grundutbildning och erhållit pistolskyttekort.
• Fullgjorda guldmärkesserier och tillämpningsserier innevarande år för ansökan.
• Dokumenterad aktiv skytt.
• Aktivt deltagit som tävlingsfunktionär eller varit behjälplig på arbetsdagar under det senaste året för ansökan om föreningsintyg. För att få ett föreningsintyg inför förnyelse av befintlig 5 års-licens gäller fr.o.m. 2019-09-01
• Fullgjorda guldmärkesserier och tillämpningsserier innevarande år eller max 1 år gamla.
• Dokumenterad aktiv skytt i föreningen.
• Aktivt deltagit som tävlingsfunktionär vid Landskrona Pistolklubbs interna tävlingar samt vid Landskrona Pistolklubbs arrangemang av krets och bantävlingar minst 2 tillfällen de senaste 4 åren.
• Aktivt deltagande under minst 4 arbetsdagar under de senaste 4 åren.

Styrelsebeslut reviderat med förtydligande text enligt ovan 2020-02-04.

Beslut angående föreningsintyg20210726