StyrelseInfo

Arbetsinsats!

Det finns många olika uppgifter som ska utföras, så det borde inte vara något problem att hitta någon insats som passar just dig. Man kan bidra med det som är anpassat till ens kompetens och fysiska förmåga. Om du är osäker på hur just ”du” kan bidra till klubbens vidare exitens, sök upp någon från styrelsen och fråga. Styrelsen är även öppen till förslag som du själv har tänkt på hur du kan bära en del av den gemensamma lasten.

Kraven till aktivt deltagande i klubbens verksamhet kommer även upp när vi som medlemmar ska ansöka om en ny eller förnyelse av vapenlicens. Ett av kraven är att du som skytt ska vara aktiv i klubbens verksamhet och för att styrelsen ska kunna skriva på detta i ”föreningsintyget” finns det krav om vad som gäller för att man uppfyller detta.

// Styrelsen

Förtydligande av Styrelsebeslut och information från 2019-08-18

Beslut från styrelsen:
• Ny medlem får inte delta i klubbtävling förrän de gått grundutbildning och fått pistolskyttekort.
• Ny medlem har inte rätt till egen tagg, förrän man har egen vapenlicens.
Båda ovanstående punkter gäller fr.o.m. 2019-08-13.