Grovpistol Nr1, 2022-04-02

Resultatet från dagens klubbtävling med grovpistol…