Grovpistol Nr4, 2022-08-20

Resultatet från lördagens klubbtävling med grovpistol