Info om föreningsintyget

För att styrelsen i Landskrona pistolklubb ska kunna hantera ditt ärende om föreningsintyg på ett snabbt och enkelt sätt ber vi dig att läsa följande text samt fylla i den information vi ber om nedan. Bifoga aktivitetslogg för träningar eller tävlingstillfällen för att vi ska kunna se om ni uppfyller kraven ifrån Polisen som aktiv medlem i skytteförening enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3. Bifoga även logg på att man aktivt deltagit i föreningens verksamhets. För att få mer information om detta vänligen titta på styrelsebeslutet ifrån 2019 som tydliggör vad LPK anser vara en aktiv medlem i klubbens verksamhet. Styrelsebeslutet finns på vår hemsida
https://landskronapk.se/ under medlemsinfo/föreningsintyg. (OBS! ny blankett)
Styrelsen i LPK ber er att dubbelkolla att ni skickar med all information vi ber om då vi kommer behandla er ansökan efter den informationen ni skickat till oss.

Posted in Medlemsinfo.