Externa Aktiviteter

För externa tävlingar läs i inbjudan vad som gäller för den enskilda tävlingen!

Alla anmälningar till tävlingar utanför klubben måste göras via Webshooter. Du måste registrera dig som användare på https://webshooter.se

Vid anmälan till externa tävlingar måste startavgifterna betalas i samband med anmälan till LPK´s tävlingskonto pg 587724-6.

Resultatlistan visas i Webshooter eller/och på respektive arrangörs hemsida…

Malmökretsens hemsida för externa tävlingar!

Länk: Externa Tävlingar