Medlemsinfo

Medlemsskap!

För att få inneha eget vapen måste man vara aktiv i någon förening!
Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse att medlemmen skall följa dess stadgar. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller av två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för.
Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem!

Skjutkort!

När skyttesäsongen går mot slutet av året och det är bara två träningsdagar kvar, passar jag på att påminna om inlämning av skjutkort för er som vill bli registrerade på ett skyttemärke. Ange i skjutkortet om ni vill köpa märket eller bara bli registrerad. Det finns en brevlåda till styrelsen i klubbhuset. Den sitter på väggen till vänster, när man passerar ut ifrån klubbstugan, där man kan lämna dem. Det går även bra att lämna in korten i vapenkassunen vid ett träningstillfälle. 

Sista dagen för inlämning av skjutkort är satt till den 30 november.

// Sekreteraren

Tävlingsverksamhet för nybörjare!

1. Samtliga klubbtävlingar är lämpliga för nybörjare eftersom nybörjare tävlar i egen klass. Det enda man skall tänka på är att för att få deltaga i klubbens fältskjutningar så måste man inneha pistolskyttekortet.

2. Inom Kretsen så är även där alla tävlingar lämpliga för nybörjare eftersom man tävlar i klass 1 som är öppen för nybörjare utan märken, innehavare av bronsmärket och innehavare av silvermärket. Här gäller att man måste inneha pistolskyttekort för samtliga tävlingar.

3. Anmälan till tävlingar inom Kretsen gör man till klubbens tävlingssekreterare minst en vecka innan sista anmälningsdag som står på inbjudan. Klubbtävlingar anmäler man sig i klubbstugan i samband med tävlingen.

4. Vid Kretstävlingar betalar tävlingssekreteraren in startavgiften och man får sedan skicka in sin startavgift till
PG 58 77 24 – 6. (Klubbtävlingarna betalas vid anmälan med Swish)

5. Om man vill tävla på Kretsens tävlingar och inte har egen vapenlicens får man själv komma överens med någon klubbmedlem med licens som skall tävla på samma tävling. Denne medlem får då en lånelicens av klubbens materialförvaltare och deltager sedan i samma skjutlag eller patrull för att ha uppsikt över vapnet.