Medlemsinfo

Medlemsskap!

För att få inneha eget vapen måste man vara aktiv i någon förening!
Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse att medlemmen skall följa dess stadgar. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller av två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem!

Ordningsregler!

Städning och hygien på banan och i klubbstugan. Styrelsen vill härmed påminna om att var och en som använder banan och klubbstugan har ansvar för att städa upp efter sig. När man lämnar banan ”Skall” klubbstugan, toaletten, mikrovågsugnar, skjutbanan, träningsförrådet med mera vara i samma tillstånd som när ni kom, eller bättre.

// Styrelsen

Skjutkort!

Inlämning av skjutkort för er som vill bli registrerade på ett skyttemärke. Ange i skjutkortet om ni vill köpa märket eller bara bli registrerad. Det finns en brevlåda till styrelsen i klubbhuset. Den sitter på väggen till vänster, när man passerar ut ifrån klubbstugan, lägg skjutkortet där. Det går även bra att lämna in korten i vapenkassunen vid ett träningstillfälle. 

Sista dagen för inlämning av skjutkort är satt till den 30 november.

// Sekreteraren

Tävlingsverksamhet för nybörjare!

1. Samtliga klubbtävlingar är lämpliga för nybörjare eftersom nybörjare tävlar i egen klass. Det enda man skall tänka på är att för att få deltaga i klubbens fältskjutningar så måste man inneha pistolskyttekortet.

2. Inom Kretsen så är även där alla tävlingar lämpliga för nybörjare eftersom man tävlar i klass 1 som är öppen för nybörjare utan märken, innehavare av bronsmärket och innehavare av silvermärket. Här gäller att man måste inneha pistolskyttekort för samtliga tävlingar.

3. Anmälan till tävlingar inom Kretsen gör man till klubbens tävlingssekreterare minst en vecka innan sista anmälningsdag som står på inbjudan. Klubbtävlingar anmäler man sig i klubbstugan i samband med tävlingen.

4. Vid Kretstävlingar betalar tävlingssekreteraren in startavgiften och man får sedan skicka in sin startavgift till PG 58 77 24 – 6.

5. Om man vill tävla på Kretsens tävlingar och inte har egen vapenlicens får man själv komma överens med någon klubbmedlem med licens som skall tävla på samma tävling. Denne medlem får då en lånelicens av klubbens materialförvaltare och deltager sedan i samma skjutlag eller patrull för att ha uppsikt över vapnet.

För alla nya medlemmar har det beslutats att du kan delta i följande tävlingar Hermansson minne, Gåsaskjutningen, Köldknäppen och Banskjutning även om du inte har fått grönt kort ännu.

Självklart krävs det att du är medlem i Landskrona PK och att du varit på flera onsdagsträningar.