Föreningsintyg

För att få ett föreningsintyg av medlem för sitt första tävlingsvapen kaliber 22 lr.
(gäller fr.o.m. 2019-09-01)

• Medlemskap i minst 6 månader.
• Genomgått grundutbildning och erhållit pistolskyttekort.
• Fullgjorda guldmärkesserier och tillämpningsserier innevarande år för ansökan.
• Dokumenterad aktiv skytt.
• Aktivt deltagit som tävlingsfunktionär eller varit behjälplig på arbetsdagar under det senaste året för ansökan om föreningsintyg.

För att få ett föreningsintyg inför förnyelse av befintlig 5 års-licens eller vid inköp av ytterligare vapen. (gäller fr.o.m. 2022-06-07)

• Fullgjorda guldmärkesserier och tillämpningsserier innevarande år eller max 1 år gamla.
• Dokumenterad aktiv skytt i föreningen.
• Aktivt deltagit som tävlingsfunktionär vid Landskrona Pistolklubbs interna/externa tävlingar så som exempel fältskytte, precisionsskytte, militär snabbmatch, PPC cupmatcher, arbetsdagar, skjutledare m.m. Med minst 12 timmar per år. För 4 år så är det 12 timmar per år och 48 timmar 4 år.

Aktiviteten räknas tillbaka från och med datumet för ansökan.

Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens!

Svenska Pistolskytteförbundets intresse är uteslutande att stödja den enskilde medlemmen till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som ingår i förbundets program. För att föreningarna skall kunna utfärda intyg för ansökan om vapenlicens skall därför vapnet vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med förbundets program och bestämmelser.

Inriktningen skall vara att:
• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET

Polisens Hemsida/Banketter:

Vapenlicens

Förnyelse av 5-års licens

Fråga:

Kan en förening vägra att utfärda ett föreningsintyg?

Svar:

Ja, men de ska på begäran motivera varför!