Föreningsintyg

För att få ett föreningsintyg av medlem för sitt första tävlingsvapen kaliber 22 lr
(gäller fr.o.m. 2019-09-01)

• Medlemskap i minst 6 månader.
• Genomgått grundutbildning och erhållit pistolskyttekort.
• Fullgjorda guldmärkesserier och tillämpningsserier innevarande år för ansökan.
• Dokumenterad aktiv skytt.
• Aktivt deltagit som tävlingsfunktionär eller varit behjälplig på arbetsdagar under det senaste året för ansökan om föreningsintyg.

För att få ett föreningsintyg inför förnyelse av befintlig 5 års-licens. (gäller fr.o.m. 2019-09-01)
• Fullgjorda guldmärkesserier och tillämpningsserier innevarande år eller max 1 år gamla.
• Dokumenterad aktiv skytt i föreningen.
• Aktivt deltagit som tävlingsfunktionär vid Landskrona Pistolklubbs interna tävlingar samt vid Landskrona         
  Pistolklubbs arrangemang av krets och bantävlingar minst 2 tillfällen de senaste 4 åren.
• Aktivt deltagande under minst 4 arbetsdagar eller skjutledare på onsdagsträningar under de senaste 4 åren.

Styrelsebeslut reviderat med förtydligande text enligt ovan 2021-07-26.

Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens!

Svenska Pistolskytteförbundets intresse är uteslutande att stödja den enskilde medlemmen till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som ingår i förbundets program. För att föreningarna skall kunna utfärda intyg för ansökan om vapenlicens skall därför vapnet vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med förbundets program och bestämmelser.

Inriktningen skall vara att:
• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET

Polisens Hemsida/Banketter:

Vapenlicens

Förnyelse av 5-års licens

Fråga:

Kan en förening vägra att utfärda ett föreningsintyg?

Svar:

Ja, men de ska på begäran motivera varför!