MedlemsInfo!

Skånemästerskap i fält som skulle arrangeras i Landskrona är inställt!

Efter en del oklarheter om vilken tävling som skall prioriteras och då datumet krockade med en tävling i Örkelljunga, valdes det att mästerskapet skulle hållas där. Jag tackar alla som anmälde sig som funktionärer och hoppas ni ställer upp vid nästa tillfälle.

Vill passa på att tacka för min tid som ordförande och önska Rasmus allt väl som ny ordförande.

Avgående Orförande// Lars M.

Posted in Medlemsinfo.