MedlemsInfo!

Medlemmar Landskrona pk.

Nu när tävlingsverksamheten har kommit igång, skall Landskrona Pk arrangera Skånemästerskapet i fältskytte. Då kommer det att behövas en hel del personal för att allt skall fungera. Och då krävs det att alla som har möjlighet hjälper till.

Man måste tänka på att vi är en Ideell förening som bygger på att medlemmarna hjälper till med allt som behövs göras, vare sig det gäller att underhålla banan och att sköta verksamheten.

När det gäller Skåne mästerskapet, behövs det stationschefer, parkeringsvakter cafépersonal m.m. Det finns uppgifter till alla. Vi kommer att få hjälp med att sköta sekretariatet. Tävlingen kommer att begränsas till max deltagande i två klasser. Även om man är funktionär, går det naturligtvis att vara med och tävla.

Då Svalövs skytteklubb har kretsfält 2, kommer dom att behöva hjälp med det. Vilket betyder att dom kommer att hjälpa oss.

Med detta vill jag uppmana alla till att anmäla sig som funktionär och tävlande. Detta gäller även gästmedlemmar till Landskrona Pk. Som tävlande i webshooter (notera funktionär) och som funktionär till ordforande@landskronapk.se .

Datum

Kretsfält 2 i Svalöv  13/3  : Föranmälan stängd, endast efteranmälan. Som funktionär snarast.

Skånemästerskap 10/4  : Kommer info om anmälan m.m, men går bra som funktionär.

 

Årsmöte Landskrona Pk kommer att hållas på Puls arena Fredagen 18/3 , kl 18.00. Kallelse och info kommer snarast.

Ordförande Landskrona PK.