Svartkrut nr7, 2022-09-26

Resultatet från årets sista tävling med svartkrut…