Uppmaning till medlemmarna!

Hej alla,

Landskrona PK kommer att står värd för en kretsfälttävling den 26/3 (preliminärt datum) och vi behöver mycket engagemang från medlemmarna för att kunna genomföra detta. Det vi behöver är en grupp på 5-8 personer som kan bistå vår banläggare och tävlingsledare med att sätta upp banan dagen innan (25/3) samt cirka 40-50 medlemmar som kan bistå under själva tävlingsdagen.

Arbetsgruppen på 5-8 deltagare ska ha ett första planeringsmöte /teammöte i Januari med Fredrik Loord, som är banläggare, och 1 person som anmält sitt intresse till att vara tävlingsledare. På detta möte ska ni planera ert kommande arbete. Det arbete som ska fördelas är dels att utse ytterligare 1 tävlingsledare (totalt 2) samt att bemanna varje skjutstation med en skjutledare och 1-2 extra personer som bistår denne.

Av dom 40-50 medlemmar vi behöver kommer vissa utgöra markpersonal som planerar för inköp av mat och dryck samt för att sköta cafe etc under dagen.

Det är av yttersta vikt att vi kan genomföra denna kretsfälttävling då LPK inte kunnat göra detta pga av corona och andra orsaker på 3 år. Vi är en av dom största klubbarna i regionen och det skulle se väldigt dåligt ut om vi inte klarar av detta. Med andra ord: ER INSTATS BEHÖVS!

 

Anmäl intresse till att delta i:

Ansvarig arbetsgrupp

Tävlingsledare

Funktionär under tävlingsdagen

Skicka mejl före 20221230 till sekreteraren på:

sekreterare@landskronapk.se

 

Som sagt, det är av yttersta vikt att vi klarar detta och den tid ni lägger ner kommer utgöra underlag för eventuella föreningsintyg (antal arbetade timmar).

 

Hoppas höra ifrån många inom kort!

Mvh

Karin & Styrelsen