Verksamhet

Lanskrona Pistolklubb bedriver revolver och pistolskytteverksamhet enligt Svenska Pistolskytteförbundets och Svenska Skyttesportförbundet reglemente!

SPSF – Nationellt skytte

Nationellt skytte bedrivs av Svenska Pistolskytteförbundet – SPSF
Läs mer om grenarna hos SPSF

Nationella grenar:

Precisionsskjutning, Fältskjutning
Magnumfält, Magnumprecision
Snabbskjutning, Falling target
Springskytte, Skidskytte
Nationell helmatch, Militär snabbmatch
Luftpistol

SvSF – Sportskytte

Sportskytte bedrivs av Svenska Skyttesportförbundet – SvSF
Läs mer om grenarna hos SvSF

Sportskyttegrenar:

Luftpistol
Sportpistol
Standardpistol
Internationell grovpistol
Snabbpistol
Fripistol

SSSF – Svartkrutsskytte

Svartkrutsskytte bedrivs av Svenska Svartkruts Skytte Federationen – SSSF

Läs mer om Svartkrutsskytte