Verksamhet

Verksamhet/Regler

Sportpistol

Vapnet är en vanlig ”standardpistol”, cal.22. Målet en precisionstavla på 25 m. Men till skillnad från de övriga grenarna skjuter man också på en snabbskjutningstavla. Tävlingen börjar med 6 st 5 skotts-serier mot den tioringade precisionstavlan, under en tid av 5 min/serie. Sedan byter man till snabbskjutningstavlan och skjuter ytterligare 6 serier. Snabbskjutningen går till så att tavlan är borta i 7 sekunder för att sedan komma fram i 3 sekunder, då ska skytten lyfta pistolen, sikta och krama av skottet. Detta upprepas 5 gånger per serie. Man skjuter alltså 30 skott precision och sedan 30 skott snabbskjutning, som räknas samman och blir slutresultatet.

Grovpistol

Samma som Sportpistol men med vapen av större kaliber (cal.30 och större). 

Standardpistol

Vapnet är som namnet antyder en vanlig ”standardpistol” cal.22. Målet en snabbskjutningstavla på 25 meter. Tävlingen är uppdelad i 12 serier om 5 skott/serie. Under de 4 första serierna är skjuttiden 150 sek/serie. Därefter 4 serier på 20 sek/serie, och slutligen 4 serier på 10 sek/serie.

Snabbpistol

Vapnet är en vanlig ”standardpistol”, cal.22, med en kolv som är specialanpassad till skyttens hand. Målen är 5 st snabbskjutningstavlor på 25 meter. Tävlingen skjuts i två omgångar, totalt 12 serier om 5 skott/serie. Skytten skall skjuta 1 skott/tavla och visning. De 2 första serierna visas målen 8 sekunder, nästa 2 serier 6 sekunder och de 2 sista serierna under 4 sekunder. Detta upprepas sedan ytterligare en gång.

Fripistol

Vapnet är en speciell pistol en ”fripistol” (får nästan se ut hur som helst) kaliber .22, man laddar ett skott i taget. Målet en 10 ringad precisionstavla, avstånd 50 meter. Total skjuttid 2 timmar inklusive provskott. En tävling omfattar 60 skott. Fripistolskytte är likt luftpistolskytte på så sätt att det är precisionsgrenar, men fripistol är snäppet värre.

Precisionsskjutning

Vapnet är en vanlig ”standardpistol”, ett tjänstevapen, en grovpistol eller en revolver. En tävling består av 6-10 serier á 5 skott mot en tioringad precisionstavla på 25 meter under en tid av 5 min/serie. För en nybörjare är det normalt att börja krutskyttet med denna gren. Instruktören kan lätt se vilka fel som skytten gör, och på så sätt hjälpa till att korrigera dessa.

Fältskjutning

Vapnet är en vanlig ”standardpistol”, ett tjänstevapen, en grovpistol eller en revolver och laddas med 6 skott. Målen i varierande storlek och gruppering – även framsvängande/bortsvängande. En fältskyttetävling omfattar normalt 8-10 stationer där skjuttiderna varierar från 9-20 sek/station. Stationerna ligger utefter en bana i terrängen. En fältskyttetävling tar c:a 1,5 till 2 timmar, ”anhöriga” kan följ med patrullen och på så sätt följa tävlingen på nära håll.

Nationell Helmatch

Nationell helmatch är en kombinerad skjutning på bana mot precisionstavla, snabbpistoltavla och figurtavla på 25 m avstånd. Skjutningen är uppdelad i tre delmoment.

Militär Snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid. Tavlan som används är den internationella snabbpistoltavlan.

Snabbskjutning

Snabbskjutning är skjutning på bana mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd och har till ändamål att uppöva färdighet i att snabbt avlossa välriktade skott. Snabbskjutning omfattar normal 6 serier om vardera 5 skott. Målen svängs sedan fram och visas i tre sekunder varpå de svängs bort i sju sekunder.