Skjutledare

Följande kommandoord används i precisionsskjutning.

Skjutledaren använder vissa ord som alla skyttar skall veta innebörden av!

Serie nr 1 (2 o.s.v) LADDA! (60 s före ELD)Skyttarna fyller på magasinet med 5 skott, för in det i pistolen och gör den skjutklar.

FÄRDIGA! kommenderas 3 s före skjutningens början.

ELD! kommenderas och skjutningen börjar.

ELD UPPHÖR! kommenderas utdraget under skjuttidens 3 sista sekunder. Skjuttiden är slut och skott får inte längre avlossas.

PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET! kommenderas omedelbart efter seriens slut. Det innebär att skyttarna ska kontrollera sina vapen efter att de skjutit klart. Propp eller säkerhetsbricka sätts i.Inga magasin får sitta kvar i pistolerna och patronlägena måste kontrolleras så att det inte sitter några patroner kvar. Efter att kommandot har givits får vapen och ammunition inte vidröras, utan skjutledarens särskilda tillstånd, förrän det kommenderas ”Ladda” inför nästa serie.

MARKERA! Skyttarna får nu gå fram till tavlan och protokollföraren skriver ner resultatet. Efter att man klistrat tavlan återvänder man till skjutplatsen.

Efter sista serien PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET! samt VISITATION! Skjutledaren eller någon annan funktionär kontrollerar att vapnen och magasinen är tomma.

Följande kommandoord används i fältskjutning.

Skjutledaren använder vissa ord som alla skyttar skall veta innebörden av.

LADDA! Skyttarna tar upp vapnet ur hölstret eller väskan, för in det påfyllda (6 skott) magasinet i pistolen och gör den skjutklar.

ALLA KLARA? Frågas innan skjutningen börjar. Är man inte klar ropar man högt och tydligt NEJ! då får man ytterligare några sekunder på sig för att bli klar. När skjutledaren säger ”Alla klara” nästa gång så är det ett påstående. Då är alla klara och skjutningen påbörjas.

10 SEKUNDER KVAR! kommenderas 10 s före skjutningens början.

FÄRDIGA! kommenderas 3 s före skjutningens början och senast då skall skyttarna inta utgångsställning.

ELD! kommenderas om fasta mål inleder skjutningen, alternativt visas figurerna och skjutningen börjar.

ELD UPPHÖR! kommenderas utdraget under skjuttidens 3 sista sekunder vid fasta mål eller efter att sista målet har fallit. Skjutningen är slut och skott får inte längre avlossas.

PATRON UR! PROPPA VAPEN! kommenderas omedelbart efter skjutningens slut. Det innebär att skyttarna ska tömma sina vapen samt sätta i säkerhetspropp. Inga magasin får sitta kvar i pistolerna och patronlägena måste kontrolleras så att det inte sitter några patroner kvar.

VISITATION! Kommenderas och genomförs alltid. Stationschefen och någon annan funktionär kontrollerar att vapnen och magasinen är tomma. Detta är särskilt viktigt eftersom vapnen skall transporteras till nästa station. Efter visitation hölstras vapnet eller läggs ner i väska.

MARKERA! Skyttarna får nu gå fram till målen och protokollföraren skriver ner resultatet. Efter att målen klistrats fortsätter man till nästa station.