Skytteloggbok

Skytteloggbok

Enligt Polismyndighetens författningssamling FAP551_3 skall man bl a kunna uppvisa sin skytteaktivitet. Därför har klubben tagit fram en Skytteloggbok för de medlemmar som har behov av att visa upp sin skytteaktivitet, som medlemmen själv skall föra. De som i första hand är i behov av en sådan skytteloggbok är de som avser söka tillstånd för innehav av vapen (även förnyelse).

Skytteloggboken gäller för ett år i taget och kan hämtas hos materielförvaltaren.

// Sekreteraren