Rikstävlingen Militär Snabbmatch

Inbjudan till rikstävlingen i Militär Snabbmatch!

Nu är det dags att anmäla till Rikstävlingen Militärsnabbmatch. Anmälan senast 21 Augusti gärna tidigare. Anmälan görs till bas46@telia.com Betalningen 70kr per start/vapengrupp görs till klubbens tävlingskonto PG 587724-6. SKJUTDAGAR kommer att läggas ut på hemsidan. (Tävlingstid 2-25/9).
Om något är oklart så ring Björn på 0707715728

// Mvh Björn.