Klubbtävlingar

Klubben arrangerar följande interna tävlingar per år tills annat meddelas!

Månadstävlingar:

Banskytte (4)
Fältskytte (5)
Grovpistol (4)
Militär Snabbmatch (4)
Svartkrut (7)

Klubbmästerskap:

Banskjutning
Fältskjutning

Övriga tävlingar:

Köldknäppen
Hermanssons Minne
Gåsaskjutning

Prisfördelning gällande för månadstävlingar!

Om antalet skyttar i en klass är:

1 st. Inget pris utgår.

2 st. 1 pris utgår (1:a pris).

3-4 st. 2 pris utgår (1:a och 2:a pris)

5 st eller flera. 3 pris utgår (1:a, 2:a och 3:e pris)

Anmärkning:

Om en skytt är ensam i sin klass och har deltagit i samtliga fem deltävlingarna skall ett ”Flitpris” utgå.
För tävlingar med endast en deltävling gäller samma regler som för Månadstävlingarna med undantag:
Om endast 1 skytt deltagit i klass 2 flyttas skytten upp i klass 3.
Om endast 1 skytt deltagit i klass 1 skall flitpris utgå.

Reviderat vid styrelsemöte 2000-12-05 att gälla fr.o.m. 2001.
Reviderat 1989-12-05.
Godkänt av styrelsen 1975-02-12.

Klassindelning!

Lokala Tävlingar:
Klass 1, Skyttar utan märke.
Klass 2, Skyttar med brons eller silvermärke.
Klass 3, Skyttar med guldmärke samt riksmästare.
Klass VÄ, Skyttar med guldmärke som under året fyller 70 år*.
*(Gäller endast för Månadstävlingar i Fält) 

Klassindelning!

Externa Tävlingar:

Riks, Nationell, Landsdel eller Kretstävling i Banskjutning.

Klass 1. Skyttar med brons eller silvermärke samt märkeslösa.
Klass 2. Skyttar med guldmärke.
Klass 3. Riksmästare.
Klass VY. Skyttar med guldmärke som under året fyller 60 år.
Klass VÄ. Skyttar med guldmärke som under året fyller 70 år.

Riks, Nationell, Landsdel eller Kretstävling i Fältskjutning.

Klass 1. Skyttar med brons eller silvermärke.
Klass 2. Skyttar med guldmärke.
Klass 3. Riksmästare.
Klass VY. Skyttar med guldmärke som under året fyller 60 år.
Klass VÄ. Skyttar med guldmärke som under året fyller 70 år.

Anmärkning:
Med märke avses Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttemärke och klasstillhörigheten gäller för det år som märket delas ut (Årsmötet)

Reviderat vid styrelsemöte 2014-01-21.