Träning

Klubben har allmän träningskväll på banan i Marieberg onsdagar kl 17.30 till 20.00. (sommartid)

Då finns materialförvaltare på plats för försäljning av ammunition, klisterlappar, mm. Skytt som inte har eget vapen kan få låna pistol eller revolver för en liten avgift. Skjutledare leder skjutningarna och instruerar nybörjare. Den som vill prova på att skjuta kan komma på första onsdagen i månaden, med ett utdrag från belastningsregistret i hand. Det enda skytten betalar för är ammunition, klisterlappar och lån av vapen.

Träningskväll på 25-m banan!

25-m banan har 30 skjutställ så det brukar finnas plats till alla. Här finns även duellställ där man kan skjuta med förprogrammerade rörelser av tavlorna. Det är även möjligt att praktisera mot figurer eller andra fältskyttemål.

På 50-m banan finns 15 platser och där skjuts som regel tillämpningsövningarna, d v s snabbserier för provtagning.Tillämpad skjutning.

Vapenutlämning är kl:17,30 – 18,00. OBS! Ingen skjutning under denna halvtimme!

Träningsskjutningen börjar kl: 18,00 och avslutas kl: 20,00 eller när mörkret faller… 

Skjutledaren är vapenvakt och får inte lämna skjuthallen, om skjutledaren måste lämna SKALL ny vapenvakt utses

Skjutledare skall:

  1. Läsa del C; Säkerhetsregler o påföljder i skjuthandboken.
  2. Leda o övervaka skjutningen.
  3. Utse kunninga biträdare för utbildning av nya skyttar.
  4. Godkänna o intyga skjutresultat.
  5. Ansvara för städning av skjuthall efter skjutningen.
  6. Påminna nästkommande skjutledare.
  7. Vid förhinder ordna ersättare.
  8. Stanna kvar o bistå materialförvaltaren efter skjutning…

Luftpistolskytte!

Klubben har ingen luftpistolskjutning eftersom vi numera saknar utrymme för denna verksamhet.

PPC Skytte!

Mariebergsbanan har en anläggning för PPC-skytte men för att deltaga i denna verksamhet krävs att man genomgått en utbildning i PPC-skytte.