Träning

Klubben har allmän träningskväll på banan i Marieberg onsdagar kl 17.30 till 20.00. (sommartid)

Då finns materialförvaltare på plats för försäljning av ammunition, klisterlappar, mm. Skytt som inte har eget vapen kan få låna pistol eller revolver för en liten avgift. Skjutledare leder skjutningarna och instruerar nybörjare. Den som vill prova på att skjuta kan komma på första onsdagen i månaden, med ett utdrag från belastningsregistret i hand. Det enda skytten betalar för är ammunition, klisterlappar och lån av vapen.

Träningskväll på 25-m banan:

25-m banan har 30 skjutställ så det brukar finnas plats till alla. Här finns även duellställ där man kan skjuta med förprogrammerade rörelser av tavlorna. Det är även möjligt att praktisera mot figurer eller andra fältskyttemål.

På 50-m banan finns 15 platser och där skjuts som regel tillämpningsövningarna, d v s snabbserier för provtagning.Tillämpad skjutning.


Luftpistolskytte:

Klubben har ingen luftpistolskjutning eftersom vi numera saknar utrymme för denna verksamhet.


PPC Skytte:

Mariebergsbanan har en anläggning för PPC-skytte men för att deltaga i denna verksamhet krävs att man genomgått en utbildning i PPC-skytte.

Text uppdaterad: 2018-01-09