Medlemsavgifter

PlusGiro: 287534-2

OBS! avgiften skall vara betald senast den 31 januari.

Tills vidare gäller följande avgifter per år!
I medlemsavgiften ingår tidningen Nationellt Pistolskytte.

Seniorer: 1010 kr

Varav 260 kr går till Svenska Pistolskytteförbundet och 200 kr en underhållsavgift till klubben.

Aktiv Junior: 340 kr

Varav 130 kr går till Svenska Pistolskytteförbundet.


Juniorer: 210 kr

Familjemedlemmar: 900 kr

Varav 200 kr går till Svenska Pistolskytteförbundet och underhållsavgift till klubben.


Gästmedlemmar: 550 kr