Medlemsavgifter

PlusGiro: 287534-2

OBS! avgiften skall vara betald senast den 31 januari.

Tills vidare gäller följande avgifter per år! I medlemsavgiften ingår tidningen Nationellt Pistolskytte.

Seniorer: 1100 kr

Varav 260 kr går till Svenska Pistolskytteförbundet och 200 kr en underhållsavgift till klubben.

Aktiv Junior: 350 kr

Varav 130 kr går till Svenska Pistolskytteförbundet.

Juniorer: 210 kr

Familjemedlemmar: 1000 kr

Varav 200 kr går till Svenska Pistolskytteförbundet och underhållsavgift till klubben.

Gästmedlemmar: 750 kr

Uppdaterad: 2023-01-01