Arbetsdag, 2024-01-20

Hej Alla!

Vi kommer att ha en arbetsdag Lördagen den 20 Januari 2024 kl.9:00-15:00 för tillverkning av figurerna till kretsfält 2024 och eventuellt annat. Tänk på att ta med varma kläder!

Dagordning:

9:00-9:15 Genomgång och frukost

9:15-12:00 Figur-tillverkning

12:00-12:30 Lunch

12:30-15:00 Figur-tillverkning

___________________________________________________

Vänligen meddela mig om ni kan komma så vi kan planera.

Hälsningar

Karin

Hej Alla!

Information kring arbetsdagen den 20 januari.

Denna dag var främst avsedd för att tillverka figurerna till vår kretsfältskjutning i slutet av mars och då vi startar redan kl. 9 finns det utrymme över för att ge möjlighet till att träna och utbilda skjutledare och volontärer till denna händelse. Vi, Fredrik Loord, Lars Malmgren, Allan Laurin och jag sätter igång med samma mobilisering som i år där man kan visa intresse för att vara funktionär och det finns så klart andra funktioner som också är viktiga men främst behöver vi vara garderade med folk till de olika stationerna.

Jag kommer att försöka få support från fler klubbar än i år vilket då gör att Landskrona också  kommer att behöva hjälpa till på andra klubbars kretsfältskytte men det ordnar vi!

Och då kan vi göra så att de som vill hjälpa till med att tillverka figurer och anmäler detta får sedan möjlighet att träna fältskyttet med kommandon och praktiskt agerande. De som endast vill träna inför fältskyttet anmäler sig till detta som kommer att börja ~ kl 13 och hålla på till ~ 15. Det kommer dessutom att anordnas ett senare tillfälle för att träna till skjutledare och volontär vid stationerna, datum bestäms senare. Vid bägge dessa tillfällen kan de som inte har egna vapen låna klubbvapen gratis (kulorna kostar dock) för att ni ska kunna träna. Så vänligen kom in med ett mail till Karin och även ni som vill hjälpa till med annat än vid stationerna kan gärna skicka in ett mail. Redan nu kan nämnas att vapenkontrollen kommer att flyttas och att Tobbe, Dan och jag hjälper Ulf med denna bit.

Många hälsningar,
Mats Hannander – Tävlingsledare…

Posted in Arbetsdag.