Grovpistol Nr4, 2023-08-17

Resultatet från torsdagens klubbtävling med grova vapen…

Posted in Resultat.