Inbjudan till M-Kretsfält 3/L-Kretsfält 5, Landskrona

På uppdrag av Malmöhus Pistolskyttekrets inbjuder härmed Landskrona Pistolklubb till Kretsfältskjutning nr 3 söndagen den 26 Mars 2023.

Vägvisning: -Kommande från väg 1147 mellan Landskrona och Häljarp intill motorvägsviadukten.
-Kommande norrifrån på E6/E20 tag av vid avfart 25, tag höger, tag vänster i rondellen och tag vänster i andra korsningen.
-Kommande söderifrån på E6/E20 tag av vid avfart 25, tag vänster, tag vänster i rondellen och tag vänster i andra korsningen.
GPS koordinater: N 55° 51´ 849”, E 12° 52´ 657”

Samlingsplats: Klubbens skjutbana på Mariebergs skyttecentrum.

Deltagare: Skyttar, oavsett klass, tillhörande i Kretsen, samt närliggande Kretsar, anslutna föreningar till SPSF.

Omfattning: Fältskjutningen omfattar 8 skjutstationer om vardera 6 skott. Patrullstorlek 7.

Klassindelning: Klass 3, 2, 1 öppen, Dam, Vet Y, Vet Ä samt Junior inom vapengrupp C. Klass 3, 2, 1 inom vapengrupp A, B och R. Klass för Vy och Vä ska anges i anmälan.

Obs! Max 2 starter per deltagare.

Lagtävling: Kretsens fältskytteserier inom vapengrupp C och ABR ingår.

Resultatlistan: Kommer att publiceras på webshooter.

Anmälan: Senast fredag 17/3 till webshooter.

Startavgift: 100 kr/start (Samordnas av respektive förening) PG 58 77 24 – 6.

Vid efteranmälan, som godtas i mån av plats 120kr/start Inbetald startavgift återbetalas ej vid avhopp efter sista anmälningsdatum.

Vapen: Av Svenska Pistolskytteförbundet godkända.

Vapenkontroll: Senast 15 minuter före tilldelad skjuttid.

Pistolskyttekort: Pistolskyttekort nr anges i anmälan.

Servering: Kommer att anordnas.

Tävlingsjury: Utses tävlingsdagen.

Tävlingsledare: Mats Hannander 0767-979419, mats@karlsbergsgarden.com

Banläggare: Fredrik Loord. 0702-763387, fredrikloord@gmail.com

Övrigt Det kan förekomma mål och figurer som inte överensstämmer med SHB.
Vapen SKALL förvaras i väska eller hölster inom tävlingsområdet!

Landskrona Pistolklubb hälsar alla Pistolskyttar hjärtligt välkomna.