Svartkrut Nr7, 2023-09-04

Resultatet från årets sista klubbtävling med svartkrut… 

Posted in Resultat.