Vapenkontrollant/Pistol-SM 2024.

Hej kretsklubbar!

Det kommer att hållas en vapenkontrollantutbildning på Kometen i Staffanstorp lördagen den 18 november. De som kan och vill ställa upp som vapenkontrollant på Pistol-SM 2024 har förtur till utbildningen. Vid fullbokad kurs kommer platser per förening begränsas.

Skulle ni ha några intresserade så skicka ett mail till mig på

utbildning@malmokretsen.se

Sista anmälningsdag är söndagen den 12 november.

Jag behöver:

*Namn

*Klubbtillhörighet

*Kontakt information – E-post & Telefonnummer

OBS: Minimikravet för att få genomgå vapenkontrollantutbildning är innehav av pistolskyttekort.

Med vänlig hälsning,

Niklas Widmark

Utbildningsansvarig Malmöhus Pistolskyttekrets.